مشاهده برنامه پروازی

اخبار

تولید به برنامه، ثبات و حمایت نیاز دارد

از مهر ماه ۹۵ و همزمان با دوره جدید مدیریتی پیام، بحث ارتقا کیفیت سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام در دستور کار قرار گرفت. بنا به گفته مدیران منطقه ویژه اقتصادی پیام تا قبل از سال ۹۵ این منطقه توان تولیدی زیادی نداشت و حدود ۱۰ شرکت در آن فعال و بقیه تعطیل یا نیمه تعطیل بود که با برنامه ریزی دقیق و حمایت جدی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران، منطقه ویژه اقتصادی پیام توانست از این شرایط عبور کند.
“مادیران” یکی از شرکت هایی بود که از سال ۹۶ به منطقه ویژه اقتصادی پیام پیوست و بنا به گفته مدیران آن از سال ۹۷ تولید خود را آغاز خواهد کرد. پیرامون دلایل راه اندازی کارخانه لوازم خانگی مادیران در منطقه ویژه اقتصادی پیام، ظرفیت تولید آن، میزان اشتغالی که ایجاد می کند و… گفتگویی را با مهندس ” اشکان کاووسی” مدیر کارخانه لوازم خانگی مادیران ترتیب دادیم که ماحاصل این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید.