شرکت های مستقر

شرکت های مستقر در فرودگاه پیام

در میان شرکت های مستقر در فرودگاه پیام ۸ شرکت آموزش خلبانی وجود دارد. در حال حاضر ۴۷ فروند هواپیمای مستقر در فرودگاه دارند که در دو نوع Ultra  و Light می باشند و با این هواپیماها اقدام به آموزش خلبان و ارائه مدرک ( گواهینامه های ) خلبانی  PPL (آموزش های هواپیماهای شخصی ) و CPL (آموزش خلبانی تجاری ) می نمایند .

دانشگاه صنعت هوانوردی ایرانیان به عنوان تنها دانشکده جامع صنعت علم و هوانوردی ایران در این منطقه مستقر است که در رشته های هواپیمایی دانشجو و متخصص تربیت می نماید.

در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما دو شرکت آسمان پرواز پارسینه کوش و آریا پرواز در شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام مشغول به کار هستند.

شرکت های نوید، شفق بال و هلی کوپتری ایران از جمله شرکت های هلی کوپتری فعال در پیام هستند.

شرکت خدمات هوایی پیام در زمینه آموزش خلبانی نیز فعالیت دارد به طوری که شرکت های خصوصی آموزشی در راستای تربیت کادر پروازی فعال می باشند . آرتا کیش، پارساکیش، بوتیاماهان، اطلس خمین، هما، پرسان، علوم فنون، فن آوران فراز هرمز، آریاپرواز و ایران زمین از جمله مراکز آموزشی خلبانی فعال مستقر در شرکت خدمات هوایی پیام می باشند.