مشاهده برنامه پروازی

صنایع ict و دانش بنیان

 

تلفن دفتر توسعه اقتصاد دیجیتالی (استان البرز)

 ۳۳۲۶۶۰۲۱ – ۰۲۶

تلفن منطقه ویژه اقتصادی پیام (دفتر تهران)

۸۸۴۶۸۰۱۸ -۰۲۱