مشاهده برنامه پروازی

طرح جامع

طرح جامع فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در سال ۹۶ انجام شد.
پیش از این برای ۲۰۰ هکتار از اراضی پیام طرح جامع در دست اجرا بود که با برگزاری و مطالعه جدید برای کلیه ۳۶۰۰هکتار از اراضی پیام طرح جامع با چشم انداز ۲۰ ساله مطالعه و اجرا شد. با توجه به کارکردهای متفاوت فرودگاه بین المللی و شرکت خدمات هوایی پیام در طرح جامع سعی گردیده تا کارکرد هر بخش در چشم انداز ۲۰ ساله تعیین گردد. در طرح جامع مورد نظر که برای ۳۶۰۰ هکتار از اراضی پیام مطالعه و در دست طراحی قرار گرفت سعی شد تا فعالیت های این مجموعه به طور عمده به سه بخش تولید، پردازش و پشتیبانی صنعت و خدمات اقتصادی، شهرک ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و فرودگاه مسافری و شهری(عملیات پروازی) می باشد.
بخش فرودگاهی
طرح جامع فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در دو بخش فرودگاهی و اقتصادی در دست مطالعه است که در بخش فرودگاهی طرح جامع فرودگاه پیام در ۸۳۰ هکتار از اراضی پیام در منطقه فرودگاهی در حال اجرا است. دو شرکت که تخصص فرودگاهی دارند در این زمینه در حال همکاری با فرودگاه بین المللی پیام هستند.
در توسعه فرودگاه ، تمامی برنامه ریزی ها و پیشنهادات بر اساس تعداد مسافری سنجیده و برآورد می گردد همچنین بر اساس نوع پروازها ، میزان جابجایی بار همراه و غیر همراه ، بار هوایی و همچنین نقطه قوت و فرصت قابل توجه در منطقه ویژه اقتصادی که حمل و نقل ترکیبی می باشد طراحی ها و توسعه های آتی مورد توجه قرار می گیرد. شایان ذکر است با ایجاد بندر خشک و اتصال راه های هوایی زمینی و ریلی در منطقه، آینده ای روشن دیده شده و طرح جامع در مراحل نهایی و تصویب می باشد. افق طرح جامع پیام و ظرفیت فرودگاه آن برای ۲۰ سال آینده دیده شده است.
طرح جامع منطقه ویژه
فرایند انجام مطالعه طرح جامع فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در ۶ مرحله انجام شد که طرح مراحل پایانی و تکمیلی خود را پشت سر می گذارد.
در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام گروه‌های هدف و تقاضاهای موثر صنعتی، بازرگانی و خدماتی از قبیل گروه های تجاری و بازرگانی، انبارداری و لجستیک، صنعتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش هوانوردی، نگهداری بسته بندی و صادرات گل و گیاه، بهداشت و درمان، اقامتی و گردشگری، ورزشی از جمله موضوعات دیده شده در طرح جامع، مورد مطالعه قرار گرفته است.
در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام با در نظر گرفتن و محوریت صنایع نوین و هایتک این منطقه به عنوان اولین منطقه ویژه ICT محور در کشور مطرح گردیده است . در این طرح سعی گردیده تا پیام به عنوان کانونی جهت گسترش همکاری‌ و تعامل منطقه‌ای و بین‌المللی در قلب کشور؛ پیشرانه و نمود توسعه صنایع با فناوری پیشرفته (HT)، تجارت و کسب و کار همگام با معرفی منطقه¬ای منحصر بفرد در زمینه ایجاد زیرساخت¬های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛ تقویت پیوند دو سویه، خردمندانه و بالنده با اقتصاد جهانی با بازخوانی و پویایی قطب صادرات و پردازش کالا و قطب جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه البرز؛ بهره‌گیری از سرمایه انسانی سرشار منطقه و اعمال مدیریت یکپارچه در بستری ایرانی-‌اسلامی ، دست‌یابی به جایگاه بزرگ‌ترین مرکز صادرات، پردازش و ترانزیت کالاهای با فناوری پیشرفته (HT) در کشور، شکل‌گیری مرکز تجارت و بازرگانی مدرن با تکیه بر خدمات مناطق ویژه، ICT و شهرهای فرودگاهی، کسب رتبه اول در زمینه جذب سرمایه‌گذاری درحوزه صنایع فناوری¬های پیشرفته (HT)، کسب و کار و مراکز دانش بنیان درکشور، تکمیل زنجیره صنایع استان‌های واقع در البرز جنوبی بر پایه مزیت‌های نسبی توسعه صنایع دانش¬بنیان و صنایع با فناوری¬های پیشرفته(HT)، جهت گسترش صادرات کالا با ارزش افزوده بیش‌تر، تبدیل منطقه به یکی از قطب‌های آموزش عالی بین‌المللی در حوزه صنایع هوایی و صنایع IT پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولـد و جلـب و تشـویق سـرمایه¬گـذاری داخلـی و خارجی، صادرات مجـدد، عبـور خـارجی (ترانزیـت) و انتقـال کـالا (ترانشـیب) جابه جایی مسافر و انتقال بار از یک سو و توسعه کسب و کار در نواحی پیرامونی خود مطرح گردد.