مشاهده برنامه پروازی

فناوری و تحول اداری

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات 

۱-     بخش خدمات و پشتیبانی و نگهداری

هدف این بخش ارائه خدمات جاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نگهداری سیستمهای سخت افزاری ، نرم افزاری و شبکه  شرکت می باشد .

 

رئوس وظایف مربوطه این قسمت بشرح زیر می باشد :

۲-   بخش آموزشی و اطلاع رسانی

یکی از اساسی ترین پایه ها در توسعه و به نتیجه رسیدن طرحهای فناوری اطلاعات، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه می باشد .

مسئول فناوری اطلاعات با بررسی اطلاعات، می بایست ایده های نوآورانه و استراتژیک جهت حل مشکلات حیاتی  شرکت را  ارائه دهد و خود برای عملی شدن آن اقدام کند .

رئوس وظایف این واحد به شرح زیر است:

۳-   بخش زیر ساخت و  شبکه

هدف این بخش ارائه خدمات جاری فناوری اطلاعات و نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری، نرم افزاری و شبکه است.

رئوس وظایف این واحد به شرح زیر است:

۴- امور ستادی

۵- واحد تحقیق و توسعه شبکه و نرم افزار

هدف این بخش حفظ و تداوم جریان تحقیق‌ علمی در زمینه فناوری اطلاعات و توسعه، تکمیل و بومی‌سازی کاربردهای مختلف قابل بهره برداری در سطوح و بخش‌های مختلف شرکت است.

در این راستا رئوس وظایف این واحد به شرح زیر است: