مشاهده برنامه پروازی

آشنایی با مدیران > معاونان

منوچهر اتقیایی معاون هوانوردی و امور فرودگاهی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

 منوچهر اتقیایی

معاون هوانوردی و امور فرودگاهی 

تلفن مستقیم : ۳۳۲۶۶۰۳۷-۰۲۶

پست الکترونیک:m.atghiyaei@payamaviation.ir

 علیرضا اشتری

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

تلفن مستقیم: ۳۳۲۶۶۰۲۶ – ۰۲۶

پست الکترونیک:a.ashtari@payamaviation.ir

 

 

حمیدرضا عقاب نشین مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

 

حمیدرضا عقاب نشین

سرپرست معاونت منطقه ویژه اقتصادی 

تلفن دفتر  : ۳۳۲۶۶۰۲۱ -۰۲۶

پست الکترونیک:h.oghabneshin@payamaviation.ir