Contact Us
Thursday, July 9, 2020
  • time : 14:49:55
  • Date : Sun Nov 10, 2019
  • item visited : 2097
  • news code : 1958
ارتقا ء تولید ملی در گروی افزایش كیفیت است
دکتر نادر ثناگو مطلق مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به روز ملی کیفیت و تاکید به اهمیت این روز گفت: هدف از نام‌گذاری این روز توجه به ارتقا دانش کیفیت است و امروز فرصتی است تا فعالان در حوزه‌های مختلف کشور ارزیابی درستی از زمینه های رشد و ارتقاء کیفیت فعالیتها در رونق تولید داشته باشند ..

به گزارش روابط عمومی فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام وی با بیان این‌که اگرچه کیفیت در منظر عام به معنای رضایت مشتری تعریف داشته است، گفت: اما نکته مهم و اساسی  در تعریف کیفیت قبل از رضایت مشتری در تولید است ، چرا که زمانی که یک تولید کیفی نباشد قطعا رضایت مشتری را هم دربرنمیگیرد .
ثناگوبا اشاره به اینکه برای حمایت از تولید ملی باید روی کیفیت سرمایه گذاری کرد اظهار کرد مهمترین شاخصه تولید ملی کیفیت است که بتواند هم در عرصه رقابت و هم در عرصه رضایت حرکت رو به جلو داشته باشد .
.
وی ادامه داد: کیفیت باید هم در تولید و هم در خدمات مدنظر قرار گیرد، چرا که خدمات برپایه تولید جزو خدمات مولد ، مهم و تاثیر‌گذار محسوب می‌شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در پایان ضمن تشکر از همت بلند کارکنان  منطقه به منظور دریافت جایزه ملی کیفیت تصریح کرد:توجه به کیفیت در تولید ملی و اقتصادی بسیار مهم است و همکاران بنده در همین راستا و برنامه ریزی مدون و بلندمدت و با بالابردن سطح کیفیت در حوزه های خدمات رسانی توانستند جایزه ملی کیفیت را امسال از آن خود کنند . 
منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین امللی پیام در شانزدهمین دوره جایزه کیفیت ملی حائز رتبه اشتهارکیفیت تک ستاره را کسب کرد .

Average :  3.04 |  Submitted :  734

Tags

    5.6.6.0
    V5.6.6.0