کد خبر : ۶۳۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ 
۸:۱:۵۱
کد خبر : ۶۳۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ 
۱۰:۴۲:۵۴
کد خبر : ۶۳۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ 
۹:۱۵:۴
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو


 

نقشه هوایی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام 

0 اشتغال
0 میزان جذب بنگاه های اقتصادی
0 میزان جذب سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
0 پروازهای آموزشی

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0