کد خبر : ۶۴۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 
۱۰:۱۲:۱۹
کد خبر : ۶۴۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
۱۸:۱:۲۵
صفحه1از15123456...15.بعدي.برو 

نقشه هوایی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام 


0 اشتغال
0 میزان جذب بنگاه های اقتصادی
0 میزان جذب سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
0 پروازهای آموزشی

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0