مشاهده برنامه پروازی

اطلاعات پرواز فرودگاه پیام کرج

اطلاعات پرواز فرودگاه پیام کرج

تاریخروززمانمبداشماره پروازایرلاینوضعیت پرواز
۱۳۹۷/۱۱/۰۳چهارشنبه۱۱:۳۰مشهد۶۲۲۵تابانطبق برنامه
۱۳۹۷/۱۱/۰۵جمعه۱۱:۳۰مشهد۶۲۲۵تابانطبق برنامه
تاریخروززمانمقصدشماره پروازایرلاینوضعیت پرواز
۱۳۹۷/۱۱/۰۳چهارشنبه۱۲:۱۵مشهد۶۲۲۶تابانطبق برنامه
۱۳۹۷/۱۱/۰۵جمعه۱۲:۱۵مشهد۶۲۲۶تابانطبق برنامه

جهت کسب آخرین اطلاعات پروازها از داخل استان البرز با شماره تلفن ۱۹۹ 

و در خارج از استان البرز با شماره ۰۲۶۳۳۲۶۶۱۸۵ تماس حاصل فرمایید.