در میان شرکت های مستقر در فرودگاه پیام ۸ شرکت آموزش خلبانی وجود دارد. در حال حاضر ۴۷ فروند هواپیمای مستقر در فرودگاه دارند که در دو نوع Ultra  و Light می باشند و با این هواپیماها اقدام به آموزش خلبان و ارائه مدرک ( گواهینامه های ) خلبانی  PPL (آموزش های هواپیماهای شخصی ) و CPL (آموزش خلبانی تجاری ) می نمایند .

·         دانشگاه صنعت هوانوردی ایرانیان به عنوان تنها دانشکده جامع صنعت علم و هوانوردی ایران در این منطقه مستقر است که در رشته های هواپیمایی دانشجو و متخصص تربیت می نماید.

·         در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما دو شرکت آسمان پرواز پارسینه کوش و آریا پرواز در شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام مشغول به کار هستند.

·         شرکت های نوید، شفق بال و هلی کوپتری ایران از جمله شرکت های هلی کوپتری فعال در پیام هستند.

·         شرکت خدمات هوایی پیام در زمینه آموزش خلبانی نیز فعالیت دارد به طوری که شرکت های خصوصی آموزشی در راستای تربیت کادر پروازی فعال می باشند . آرتا کیش، پارساکیش، بوتیاماهان، اطلس خمین، هما، پرسان، علوم فنون، فن آوران فراز هرمز، آریاپرواز و ایران زمین از جمله مراکز آموزشی خلبانی فعال مستقر در شرکت خدمات هوایی پیام می باشند.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0