معرفی دفتر طرح، توسعه و عمران

دفتر طرح، توسعه و عمران در ابتدا با هدف راهبری بر طراحی و نظارت پروژه های مطالعاتی ، عمرانی و همچنین کنترل ساخت و سازهای سرمایه گذاران در سطح منطقه ویژه تشکیل یافت. در طول سال های فعالیت، این دفتر با نظارت مستقیم و یا نظارت عالیه بر پروژه های در دست احداث، سهم به سزایی در توسعه و آبادانی شرکت پیام ایفا نموده و با نگاه علمی و تخصصی بر فعالیت های در دست اجرا، موجب ارتقاء کیفی و کاهش هزینه های اجرایی شده است.
افزایش سطح علمی و تجربه کاری پرسنل همواره از دغدغه های اصلی بوده به نحوی که پرسنل شاغل در این دفتر ، دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند
.

عمده فعالیت های دفتر طرح، توسعه و عمران                                          

فعالیت های این دفتر به طور عمده به دو بخش طراحی و نظارت تقسیم می گردد. در هر دو بخش ذکر شده یا از طریق همکاری با شرکت های مشاور و یا مستقیما توسط پرسنل دفتر انجام می پذیرد، که از آن جمله می توان به طراحی و نظارت از مرحله شروع تا پایان پروژه آماده سازی فاز ۳ منطقه ویژه اشاره نمود که کلیه امور در این دفتر انجام پذیرفته است
برآورده اولیه مطابق با نقشه طراحی شده، تهیه اسناد مناقصه ، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار یا مشاور ذیصلاح ، عقد قرارداد، نظارت بر اجرای عملیات از جمله وظایف دفتر طرح، توسعه و عمران است
.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0