سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات شركت خدمات هوايي پيام  در اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و ماده 9 تصويب نامه حقوق شهروندي با هدف افزایش رضایت سرمايه­گذاران راه اندازی گردیده است.
  حسین بغدادی
  مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد
  تلفن دفتر : 3326022 -026
  Email : h.baghdadi@pasc.ir


  5.6.6.0
  گروه دورانV5.6.6.0