مراحل ورود و ترخیص کالا در منطقه ویژه اقتصادی پیام

منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان مرز هوایی جمهوری اسلامی ایران فعال است و در حال حاضر تجار و بازرگانان از این مرز، صادرات و واردات کالا وخدمات دارند. بالطبع آگاهی و آشنایی با مجموعه قوانین نقش به سزایی در فعالیت صادر کنندگان و وارد کنندگان دارد از این رو در این قسمت برای فعالان این عرصه به اجمال نحوه ورود و ترخیص کالا اطلاع رسانی می شود.

الف: مشاوره و هماهنگی قبل از خرید و حمل کالا

ب: حمل کالا از مبدا تا مبادی ورودی

ج: حمل کالا از مبادی ورودی تا منطقه ویژه اقتصادی پیام

د: مراحل انتقال کالا به انبارهای منطقه ویژه اقتصادی پیام و اخذ قبض انبار

ه: مراحل انتقال کالا به انبارهای اختصاصی با محل تولید

و: مراحل صدور قبض انبار قابل معامله و گواهی مبدا و قبض انبار تفکیکی

ز: مراحل ترخیص و خروج کالا از منطقه توسط گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 

الف : مشاوره وهماهنگی قبل از خرید و حمل کالا

۱مراجعه حضوری یا تلفنی با دفتر ستادی تهران ومشاوره با کارشناسان حوزه معاونت امور گمرکی منطقه جهت آگاهی از مقررات ورود کالا به منطقه و نگهداری کالا در منطقه

۲ارائه درخواست کتبی ورود کالا به منظور هماهنگی قبلی

۳اخذ مجوز ورود کالا با ذکر مشخصات از دفتر معاونت امور گمرکی منطقه

ب : حمل کالا از مبداء یا مبادی ورودی

۱ذکر نام اختصاری منطقه در اسناد حمل از مبداء به عنوان مقصد نهایی

۲عقد قرارداد با شرکت حمل ونقل

۳اخذ پر

ج : حمل کالا از مبادی ورودی تا منطقه ویژه اقتصادی پیام

۱حمل ونقل جاده ای ( زمینی )

۱-۱کالا پس از ورود به گمرکات مرزی چنانچه به اتکاء کارنه تیر(TIR) مقررات حمل و نقل بین المللی

جاده ای(Transport International Road) باشد با کمترین تشریفات و در اسرع وقت و بدون تخلیه و بارگیری و توقف، مستقیما به مقصد منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل می گردد.

۲-۱در صورتی که به اتکاء کارنه تیر نباشد کالا توسط شرکت حمل و نقل به گمرک مرزی اظهار و پس از انجام تشریفات ترانزیت با سپردن تضمین کافی (بن بیمه) به مقصد منطقه ویژه اقتصادی پیام ترانزیت می گردد.

۲حمل ونقل ریلی

چنانچه کالا توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران حمل گردد پس از ورود به مرز ایران با تشریفات ترانزیت مشابه حمل و نقل زمینی عمل و کالا تا نزدیکترین ایستگاه حمل و از ایستگاه مذکور در معیت مامور بدرقه به منطقه منتقل می گردد.

(در صورت تمایل به استفاده از حمل و نقل بشکل فوق مراتب قبلا با راه آهن و گمرک هماهنگ گردد)

۳حمل ونقل هوایی

از دیگر مزایای منطقه ویژه اقتصادی پیام، واقع شدن این منطقه در فرودگاه بین المللی پیام می باشد که واردات و صادرات هوایی به صورت مستقیم در این منطقه را میسر می نماید.

۴حمل ونقل دریایی

چنانچه کالا از طریق راه های آبی حمل گردد، پس از ورود کالا به گمرکات مرزهای آبی و درخواست شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا مبنی بر ترانزیت به منطقه ویژه اقتصادی تشریفات ترانزیت و انتقال انجام می گردد.

۵حمل ونقل داخلی

کالاهایی که ممنوعیت قانونی و شرعی نداشته باشند، پس از اخذ موافقت ورود کالا به منطقه و درخواست صاحب کالا قابل انتقال به منطقه ویژه اقتصادی پیام می باشند.

د: مراحل انتقال کالا به انبارهای منطقه ویژه اقتصادی پیام و اخذ قبض انبار

۱مراجعه نماینده شرکت حمل ونقل به مسئولین گمرک مستقر در منطقه جهت اجازه تخلیه و تائید سلامت پلمپ گمرک مبداء

۲-    مراجعه نماینده شرکت حمل و نقل به مسئولین امور گمرکی منطقه جهت اجازه ورود کامیون به منطقه

۳-    توزین کالا در باسکول های مستقر در منطقه و اخذ قبض باسکول

۴-    مراجعه به مسئول تخلیه و بارگیری جهت انجام امور تخلیه

۵    -مراجعه به مسئولین انبار تعیین شده و تخلیه کالا در محل پیش بینی شده و اخذ قبض انبار تحویل کالا به انبارهای عمومی یا اختصاصی

ه : مراحل انتقال کالا به انبارهایاختصاصی یا محل تولید

۱پس از طی مراحل ردیف (د) صاحب انبار اختصاصی یا کارخانه تولیدی یا نماینده قانونی آنان طی درخواستی تقاضای انتقال کالا به انبار خود را می نماید.

۲-   ارائه تعهد لازم جهت حفاظت و نگهداری کالا

۳مراجعه به مسئولین تخلیه و بارگیری جهت هماهنگی و استقرار وسایل تخلیه و بارگیری در انبار اختصاصی یا محل کارخانه

و : مراحل صدور قبض انبار قابل معامله وگواهی مبداء

1 واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار قابل معامله که توسط معاونت گمرکی منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار قابل معامله صاحب کالا محسوب خواهد شد

۲بانک ها می توانند با ارائه قبض انبار قابل معامله و گواهی مبداء و کپی برابر اصل شده یا بارنامه اصلی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی،در مقابل اسناد مذکور به نفع صاحبان کالا (ایرانی یا خارجی) طبق بخشنامه و دستور العمل های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

۳منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند اقدام نماید.

۴مدارک لازم جهت صدور قبض انبار قابل معامله

۴-۱- ارائه اصل قبض انبار و زیر نویسی توسط مالک

۴-۲- ارائه استعلام نامه عدم بدهی (ماده ۷) صاحب کالا از گمرک مستقر در منطقه

۴-۳- ارائه وکالت نامه محضری از شخص حقیقی حقوقی یا وجود خود شخص فروشنده و یا خریدار

۴-۴- ارائه فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰هزار ریال برای صدور قبض انبار قابل معامله به حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ بانک ملی به نام خدمات هوایی پیام

۵ -مدارک  لازم جهت صدور گواهی مبدا

۵-۱- ارائه اصل قبض انبار

۵-۲- ارائه اصل گواهی مبدا اولیه

۵-۳- ارائه ثبت سفارش

۵-۴- ارائه فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰هزار ریال برای صدور گواهی به شماره حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ بانک ملی به نام خدمات هوایی پیام

۶ -مدارک لازم جهت صدور قبض انبار تفکیکی

۶-۱- ارائه اصل قبض انبار

۶-۲- ارائه نامه گمرک مستقر در منطقه در خصوص تفکیک کالا

۶-۳-ارائه وکالت نامه محضری نماینده از صاحب کالا یا حضور شخص صاحب کالا

۶-۴-ارائه فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰ ریال برای صدور قبض انبار تفکیکی به حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ بانک ملی به نام خدمات هوایی پیام

ز: مراحل ترخیص وخروج کالا ازمنطقه توسط گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۱-  ارائه اظهار نامه به دایره احراز هویت و تطبیق اسناد

۲-  مراجعه به مسئول سرویس ارزیابی جهت تعیین ارزیاب

۳-  مراجعه به انبار جهت اخذ موجودی و ارزیابی کالا

۴مراجعه به دایره ارزش جهت تعیین یا تایید ارزش کالا پس از تایید ارزیاب و کارشناس

۵-  مراجعه به بانک

۶-  مراجعه به دایره صدور پروانه

۷-  مراجعه به کارشناس و مسئول سرویس ارزیابی یا نماینده رئیس گمرک جهت امضاء نهایی پروانه گمرکی

۸-  مراجعه به مسئول امور گمرکی منطقه جهت تعیین و پرداخت هزینه های مربوط به منطقه(عوارض عمران- بیمه- تخلیه و بارگیری- انبارداری) و اخذ فیش بانکی

۹-  مراجعه به درب خروج گمرک جهت کنترل و اجازه بارگیری کالا

۱۰  - مراجعه به دفتر کل انبارها جهت اخذ مجوز بارگیری از منطقه

۱۱مراجعه به انبار و بارگیری کالا به میزان مندرج در پروانه گمرکی و اخذ بیجک خروجی و تسویه دفاتر مربوطه

۱۲ارائه پروانه گمرکی و بیبجک به درب خروجی گمرک جهت ثبت در دفتر درب خروج

۱۳خارج نمودن کالا با پروانه گمرک یا احکام صادره


برای ورود به صفحه خدمت امور گمرکی و ترانزیت کالا در سامانه ملی خدمات دولت کلیک کنید


1.    مقدمه :
در این سند متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی) هنگام دریافت خدمت از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به اطلاعاتی اساسی از قبیل
 ( رویدادها و دستاوردها، قوانین و مقررات، آیین نامه، شماره تماس مسوولین سازمان، راهنمای انجام خدمت، سوالات متداول، فرم های قابل دانلود و.. ) در جهت ارتقاي سطح خدمات و افزايش شفاف سازي و پاسخگویی همچنین کاهش خطاي انساني در فرايندهاي ارائه خدمات و همچنين کاهش نياز فعالان اقتصادي به مراجعه حضوري در مجموعه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام و ارائه خدمات به صورت الکترونيکی دسترسی خواهند داشت .
2.    هدف :
ارائه خدمات مصوب منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام حضوری و الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن.
هدف از این توافقنامه این است که به منظور ارائه باکیفیت خدمات ارائه شده توسط منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، کیفیت تحویل کلیه خدمات براي خدمت گیرندگان موردتوافق قرار می گیرد. این بیانیه، سطح توافق دوجانبه درخصوص این خدمات و مسئولیتهاي سازمانی را درصورت لزوم مشخص می کند.جمع آوري شکایات و نظرات مردمی ازطریق فرمهاي الکترونیکی و فیزیکی صورت می گیرد و در اسرع وقت بررسی و پاسخ داده می شود.
3.    مسئولیت
شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) یک شرکت دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده که بعنوان سازمان مسئول، مسئولیت اداره منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام را بر عهده دارد.
 خدمات این شرکت تماماً مجوز محور بوده و شامل 4 خدمت اصلی و 5 زیر خدمت  مصوب می باشدکه براساس اولویت ها و ذات خدمات الکترونیکی گردیده¬ اند. 

4.    شرایط و مقررات عمومی ثبت دریافت خدمت ارائه خدمات انبارداری، تخليه و بارگيری در منطقه ویژه اقتصادی پیام
از آنجائیکه ذات این خدمت غیر الکترونیکی و فیزیکی می باشد در پنجره خدمات الکترونیکی شرکت قابل ارائه نمی باشد و شرایط و مقررات دریافت این خدمت منبطق بر قوانین گمرکی و قانون اداره مناطق ویژه اقتصادی و آئین نامه اجرایی آن می باشد.
 5. شناسنامه خدمت
مسئولیت اجرای این روش اجرایی به عهده  معاونت منطقه ویژه اقتصادی و اداره کل امورگمرکی و ترانزیت کالا می باشد.  
منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام موافقت می کند که خدمت و یا پشتیبانی به شرح زیر ارائه شود:
منطقه ویژه اقتصادی پیام مطابق قوانین اداره مناطق ویژه اقتصادی و گمرکی سرزمین اصلی دارای مجوز انبارداری، حمل و نقل بار هوایی و زمین، ترخیص کالاو همچنین اخیراً  مسولیت ایجاد و اجرای "گمرک تخصصی فاوا" بر عهده این شرکت قرارداده شده است.
6. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
متقاضی دریافت خدمت مکلف است مدارك خود را منطبق با توضیحات درج شده در شناسنامه خدمت مورد نظر به اداره کل امورگمرکی این شرکت ارائه نماید. موارد مربوط به زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوري متقاضی، نحوه دسترسی و زمانهاي دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت کامل در شناسنامه خدمت ذکر شده است.
این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه پایین صفحات در بخش شکایات برای ثبت شکایات از طریق سامانه ثبت شکایت به صورت تمام وقت و ۲۴ ساعته دارا می باشد.
 7. هزینه ها و پرداخت ها
 هزینه های خدمت ارائه خدمات انبارداری، تخليه و بارگيری  در منطقه ویژه اقتصادی پیام مطابق تعرفه های مصوب هئیت وزیران و متناسب با نوع خدمات ارائه شده از خدمت گیرندگان دریافت می گردد.
8. دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ   01/ 01/ 1403 اعتبار دارد.
این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا 2 سال یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. برای خدمات G2G.
در پایان 01/01/1403 یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
9. خاتمه توافقنامه
 هرگونه توافق اضافه بر شرایط مندرج در توافق نامه سطح خدمت بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده با رعایت شرایط رقابتی و حقوقی بلامانع است. در شرایط اختلاف بین خدمت دهنده  و خدمت گیرنده، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و دفتر حقوقی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام  مرجع داوری حل اختلاف خواهد بود.

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0