شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در راستای خدمت رسانی بیشتر به مراجعه کنندگان محترم در جهت دستیابی به منطقه ویژه نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (اقتصاد دیجیتال) در بستر شهر هوشمند فرودگاهی با رویکرد صادرات محور و ایجاد اشتغال پایدار. رهبری قدرت اقتصادی کشور در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات و برون سپاری کسب و کارها به طور موثر و کارآمد تلاش می نماید در جهت جلب رضایت هر چه بیشتر مراجعه کنندگان گام بردارد .

1-کاربر پسند بودن تارنما

در تارنمای شرکت جستجوی پیشرفته و امکان اجرای تارنما در کلیه مرورگرها و اجرا بر روی تمامی دستگاه های قابل حمل وجود دارد.

2- شاخص شفافیت تارنما

در رابطه با شفافیت تارنما ، راه های ارتباطی و شماره های تماس با مدیران ، تاریخ آخرین بروزرسانی ، انتشار شناسنامه خدمات و ... رعایت گردیده است.

3- شاخص کیفیت خدمات تارنما

به عنایت به اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی در منوی میز خدمت الکترونیکی شرکت ، هر خدمت به صورت مجزا به همراه شناسنامه خدمت ، راهنمای خدمت ، لینک دسترسی مستقیم به صفحه خدمت وجود دارد .

4- شاخص دسترس پذیری اطلاعات

در تارنمای شرکت بیانیه حریم خصوصی کاربر و بیانیه سطح توافق خدمات وجود دارد .


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0