اطلاعات ارتباط با همکاران حوزه آماری :

  • تلفن فرودگاه :  15 -33266011-026  
  • تلفن داخلی حوزه آماری :  211
  • آدرس ایمیل : amar@pasc.ir

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0