• 1- متولی منطقه ویژه اقتصادی پیام چه سازمانی است و وابسته به کدام نهاد است؟
 • 2- اهم تفاوت منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی چیست؟
 • 3- چه صنایعی امکان حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام را دارند؟
 • 4- حضور در منطقه ویژه اقتصادی برای چه کسب و کارهایی قابل توصیه است؟
 • 5- آیا منطقه ویژه اقتصادی پیام همان فرودگاه پیام است؟
 • 6- برای دریافت زمین در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه اقدامی باید انجام داد؟
 • 7- فرمت طرح توجیهی برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام را از کجا تهیه کنیم؟
 • 8- برای تهیه طرح توجیهی چه اسناد بالادستی باید مورد توجه قرار گیرد؟
 • -9 چه مجوزهایی توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام صادر می‌شوند؟
 • 10- تخصیص زمین به متقاضیان در منطقه ویژه اقتصادی پیام در چه قالبی است؟
 • 11- آیا زمین‌ها در منطقه ویژه اقتصادی پیام به فروش می‌رسد؟
 • 12- پس از اتمام زمان قرارداد اجاره در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه شرایطی در ارتباط با اعیانی احداث شده و حضور سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود؟
 • 13- در صورت تصویب طرح توجیهی در هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) چه مراحلی تا تحویل زمین باید طی شود و بطور متوسط چه مدت به طول می‌انجامد؟
 • 14- برای انعقاد قرارداد واگذاری زمین بصورت اجاره 25 ساله در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه مدارکی مورد نیاز است؟
 • 15- برای انعقاد قرارداد واگذاری سوله بصورت اجاره یک یا چند ساله در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه مدارکی مورد نیاز است؟
 • 16- گردشکار انعقاد قرارداد در منطقه ویژه اقتصادی پیام شامل چه مراحلی می‌گردد و بطور متوسط چه مدت به طول می‌انجامد؟
 • 17- اجاره بها از چه زمان برای قراردادهای سوله و زمین در منطقه ویژه اقتصادی پیام لحاظ می‌گردد؟
 • 18- پس از انعقاد قرارداد چه اقداماتی باید انجام شود؟
 • 18- جواز تأسیس، پروانه احداث بنا، گواهی پایانکار و پروانه بهره‌برداری در منطقه ویژه اقتصادی پیام توسط کدام واحد صادر می شود؟
 • 20- مراحل و مدارک مورد نیاز صدور پروانه احداث بنا چیست؟
 • 21- مراحل و مدارک مورد نیاز برای صدور جواز پایانکار چیست؟
 • 22- مراحل و مدارک مورد نیاز برای صدور جواز تأسیس چیست؟
 • 23- مراحل و مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه بهره برداری چیست؟
 • 24- کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی چیست؟
 • 25- چرا باید در کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیل پرونده داد؟
 • 26- چه مدارکی برای تشکیل پرونده در کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مورد نیاز است و چه مراحلی باید طی شود؟
 • 27- از تشکیل پرونده تا حضور در جلسه کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی معمولاً چه مدت بطول می‌انجامد؟
 • 28- پس از تصویب طرح در جلسه کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی چه باید کرد؟
 • 29- آیا برای ورود کالا به منطقه ویژه اقتصادی پیام نیاز به ثبت سفارش است؟ چگونه باید کالا از خارج ازکشور وارد منطقه ویژه اقتصادی پیام شود؟
 • 30- کالای ایرانی یا خارجی ترخیص شده را چگونه می‌توان از سرزمین اصلی به منطقه ویژه اقتصادی پیام وارد کرد؟
 • 31- برای ورود محصول تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی پیام به سرزمین اصلی چه مراحلی باید طی شود؟
 • 32- آیا برای ورود محصول تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی پیام به سرزمین اصلی نیاز به دریافت مجوزهای سازمان‌های متولی در سرزمین اصلی نظیر سازمان ملی استاندارد و ... است؟
 • 33- انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پیام چگونه ثبت و کنترل می‌شوند؟
 • 34- برای دریافت گواهی تولید در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه اقدامی باید انجام شود؟
 • 35- چند نوع گواهی تولید در منطقه ویژه اقتصادی پیام صادر می‌شود و چه تفاوتی با هم دارند؟

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0