شهروند گرامی

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام برای رسیدن به استانداردهای عالی در ارائۀ خدمات الکترونیک، نیازمند دریافت نظر ارباب رجوع محترم است. پرسشنامۀ حاضر با این هدف و برای بررسی میزان رضایت شما از وضعیت و کیفیت خدمات الکترونیک این شرکت تنظیم شده است. لطفاً همۀ سؤالات را با دقت مطالعه کرده و موافقت یا عدم موافقت خود را با هریک از عبارات با گذاشتن علامت در مقابل آنها مشخص کنید. با تشکر..


اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

سوالات نظرسنجی
خدمات الکترونیکی ارائه شده این شرکت مطلوب است.

در این شرکت، اطلاعات دقیق و کاملی دربارۀ نوع خدمات الکترونیک ارائه می شود.

سرعت پاسخ‌دهی به سوالات و نیازهایم، در حد مطلوبی بوده است.

امکانات ارائه خدمات الکترونیک شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

در رابطه با خدمات الکترونیکی ارائه شده در شرکت، نحوه اطلاع رساني درباره مراحل انجام كار دقیق و کامل است.

خدمات الکترونیکی ارائه شده در این شرکت، به موقع، دقیق و شفاف است.

کارمندان این شرکت، راهنمايي ها و پاسخگويي های به موقع و دقیقی را در رابطه با خدمات الکترونیکی ارائه شده به عمل می آورند.

نظم، ترتیب و سهولتِ دسترسی به خدمات الکترونیکی ارائه شده بسیار مطلوب و دقیق است.

در رابطه با خدمت ارائه شده، رضایتمندی دارم.

نظرات
توضيحات
ارسال


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0