توافقنامه سطح خدمت "منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام "

مربوط به حوزه امور فرودگاهی و هوانوردی

1. مقدمه

بطور کلی توافق نامه سطح خدمات Agreement Level Service یک قرارداد تضمین کیفیت خدمات دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است. با عنایت به توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و اهمیت کیفیت و پایداری آن برای دستگاههای اجرایی لزوم بهره گیری و تدوین استانداردهای کیفی برای Service-e ها ضروری خواهد بود. به همین منظور توافق نامه سطح ارائه خدمات برای خدمات پیوست ارائه می گردد 0

با توجه به ضرورت توسعه  و ارائه خدمات الکترونيک به سرمایه گذاران در جهت ارتقاي سطح خدمات و افزايش شفاف سازي و پاسخگویی همچنین کاهش خطاي انساني در فرايندهاي ارائه خدمات و همچنين کاهش نياز فعالان اقتصادي به مراجعه حضوري در مجموعه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام و لزوم ضرورت ارائه خدمات به صورت الکترونيکی الزام میباشد .

2.   هدف

هدف ازاین توافقنامه سطح خدمات این است که به منظورارائه باکیفیت خدمات ارائه شده توسط منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، کیفیت تحویل کلیه خدمات براي خدمت گیرندگان موردتوافق قرار می گیرد.

این بیانیه، سطح توافق دوجانبه درخصوص این خدمات ومسئولیتهاي سازمانی رادرصورت لزوم مشخص می کند.جمع آوري شکایات و نظرات مردمی ازطریق فرمهاي الکترونیکی و فیزیکی صورت می گیرد و دراسرع وقت بررسی وپاسخ داده می شود.

3.  مسئولیت

خدمات ارائه گردیده در این شرکت بر پایه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه هوانوردی و فرودگاهی به شرح ذیل می باشد :

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

شرح خدمت

اسناد بالادستی

1

خدمات فرودگاهی

13051423000

تخلیه و بارگیری و هندلینگ ، سوخت رسانی ، خدمات ایمنی و آتش نشانی ، پارک در آشیانه و فضای باز و اجاره ابنیه به شرکت های طرف قرار داد

اساسنامه شرکت خدمات هوایی پیام

2

خدمات هوانوردی

13051424000

نشست و برخاست TOUCH&GO , هواشناسی ، lighting ، تلکس ( flight plan ) ، شبکه aftn ، تقرب به برج ، high ، atcapproac

اساسنامه شرکت خدمات هوایی پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط و مقررات عمومی ثبت درخواست خدمات امور فرودگاهی و امور هوانوردی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه  بین المللی پیام

شرکت های مورد تایید برای امور هوانوردی و امور فرودگاهی به شرح ذیل می باشند :

· ایرلاین های ایرانی و خارجی

· شرکت های هواپیمایی ایرانی و خارجی

· شرکت های دارای مجوز حمل بار هوایی

· اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه بازرگانی و دارای کارت بازرگانی

· سرمایه گذاران فعال و دارای مجوز واردات کالا

· سرمایه گذاران فعال و دارای مجوز صادرات کالا

5. شناسنامه

· مسئولیت اجرای این روش اجرایی به عهده  معاونت حوزه هوانوردی مجموعه پیام می باشد  

· مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی به عهده  دفتر فناوری و احول ادرای بر اجرای فرایند های می باشد. منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام موافقت می کند که خدمت ویا پشتیبانی را به ترتیب زیر ارائه شود:

· منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام   دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست ها ی سرمایه گذاری در حوزه های  IT  و  ICT و بخش های مختلف و  همچنین ارائه خدمات در خدمات در بخش های مختلف فرودگاهی اموزش خلبانی ، جابه جایی مسافر و حمل و نقل کالا  است .

6. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

· خدمت گیرندگان سامانه هاي مجموعه پیام مکلف هستند مدارك مورد نیاز خود جهت دریافت خدمات را از طریق سامانه خدمت و یا مراجعه به دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری اخذ نمایند.

· متقاضی دریافت خدمت مکلف است مدارك خود را تنها از طریق سامانه منطبق با توضیحات درج شده در شناسنامه خدمت مورد نظر به این دستگاه بارگذاری نماید. موارد مربوط به زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوري متقاضی، نحوه دسترسی و زمانهاي دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت کامل در شناسنامه خدمت ذکر شده است.

· این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه پایین صفحات در بخش شکایات برای ثبت شکایات از طریق سامانه ثبت شکایت به صورت تمام وقت و و ۲۴ ساعته دارا می باشد.

7. هزینه ها و پرداخت ها

 هزینه های هر خدمت و زیر خدمت در شناسنامه خدمات که در قسمت میز خدمت الکترونیکی درج شده است قابل مشاهده می باشد.

8. دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می کند.

متن نمونه:

· این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ   01/ 01/ 1402 اعتبار دارد.

· این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا 2 سال یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. برای خدمات G2G

· در پایان 01/01/1402 یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

9. خاتمه توافقنامه

 هرگونه توافق اضافه بر شرایط مندرج در توافق نامه سطح خدمت بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده با رعایت شرایط رقابتی و حقوقی بلامانع است. در شرایط اختلاف بین خدمت دهنده  و خدمت گیرنده، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و دفتر حقوقی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام  مرجع داوری حل اختلاف خواهد بود.


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0