نام دستگاه:        تاریخ:  1401/11/18
  
  شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محور های ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید 
  
  
    جنسیت:    سن:    تحصیلات:    شغل:  
    دفعات مراجعه برای دریافت خدمات در سال اخیر    برای دریافت چه خدماتی مراجعه نموده اید ؟  
  
  
  
  ردیف  محور سنجش  پرسش  سطح رضایت
        
        
  1  شفافیت فرایندی  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار  
  2  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت  
  3  انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی  
  
  
  
  4  پاسخگویی و مسئولیت پذیری  نحوه رفتار و راهنمایی مسئول مربوطه  
  5  امکانات رفاهی و فضای اراده خدمت  
  6  به موقع بودن و شفاف لودن رسیدگی به شکایات ، نظرات و پیشنهادهای شما  
  7  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها  
  
  
  
  8  تسلط بر فرایند  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد  
  
  
  
  9  زمان فرایند  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت  
  10  تعهد و پایندی به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت   
  11  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت  
  
  
  
  12  نظام مند بودن فرایند  نظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت   
  13  دریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در همگام مراجعه  
  14  ارائه اطلاعات تکراری ( کپی شناسنامه ،  کارت ملی ، ارایه چند باره اطلاعات ) به واحد های مختلف   
  15  احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت  
  
  
  
  16  کلیت فرایند  احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده  
  
  
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطالب یا پیشنهادی  در خصوص انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم  فرمایید.  
  ارسال

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0